• המזמין רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר, לשיקול דעת החברה.

 • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה תוך 14 ימים ממועד אספקתו או העברת מסמך לחברה ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  • למעט מוצרים במבצע או חיסול מלאי אשר יצוין בדף המוצר שלא ניתן להחזרה.

 • בהתאם לחוק לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
  • למרות האמור בחוק, החברה תכבד בקשה לביטול הזמנה שטרם נכנסה להליך הדפסה ו/או הזמנה שטרם התקבל אישור תשלום מחברת האשראי וזאת באמצעות שיחת טלפון ישירה + מייל. מובהר בזאת כי השארת הודעה בתא קולי לא תחשב כשיחת טלפון. ביטול העסקה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהחברה.

 • ביטול עסקה כפופה כי המזמין יחזיר את המוצר, על חשבונו, ארוז אריזתו המקורית שלא נפתחה, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.

 • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.

 • ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחברה יחול על המזמין כאמור.

 • החזרת מוצר פגום- ניתן להחזירו תוך 14 ימים ממועד אספקתו בצירוף קבלה ותיאור הפגם בכתב, המזמין יזוכה במלוא סכום ההזמנה במידה ואכן יתברר שהמוצר פגום. לחילופין, החברה תחליף את המוצר הפגום למעט מוצר בהזמנה אישית החברה תדפיס על חשבונה בתיאום בכתב עם המזמין.

 • החברה עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר, גם לאחר ההזמנה, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.